باشگاه استقلال

باشگاه استقلال

همکاری با باشگاه استقلال شرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1390مفتخر به همکاری با باشگاه استقلال است. این همکاری در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال، دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظتی وامنیتی می باشد. این خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان، همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا…

آموزش و پرورش

همکاری با آموزش و پرورش تهرانشرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1390مفتخر به همکاری با آموزش و پرورش تهران در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا ارائه شده است.

باشگاه پرسپولیس

همکاری با باشگاه پرسپولیس شرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1385 مفتخر به همکاری با باشگاه پرسپولیس می باشد. خدمات ارائه شده در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی می باشد. این خدمات توسط متخصصین ما با استفاده از بروزترین متد های دنیا اجرا شده است.

سازمان قضایی

همکاری با سازمان قضایی نیروهای مصلح شرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1386مفتخر به همکاری با سازمان قضایی نیرو های مسلح می باشد. خدمات شامل نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظتی وامنیتی می باشد. این خدمات توسط متخصصین ما و نظرات کارشناسان همراه با بهترین کیفیت…

شرکت هیوندا

همکاری با شرکت هیوندا شرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1390مفتخر به همکاری باشرکت هیوندا می باشد. این خدمات در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. این خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان ما همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا…

بانک خاورمیانه

  همکاری با بانک خاورمیانه شرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1390مفتخر به همکاری با بانک خاورمیانه در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. این خدمات توسط مجرب ترین متخصصین ما همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا ارائه شده است.  …