تلفن بیسیم تک خط مدل KX-TG3811 بزرگنمایی

تلفن بیسیم تک خط مدل KX-TG3811

امکان برقراری تماس کنفرانس و مدیریت‌های این چنینی بر روی سیستم پایه به راحتی امکان است که فرد می تواند بدون درگیر کردن خود برای در دست گرفتن گوشی مکالمه‌ای را اغاز کند. همچنین در هنگام نبود برق می‌توان از طریق پایه تماس تلفنی را مدیریت کرد.
طراحی خاص و وزن سبک گوشی بی سیم به فرد کمک می‌کند تا مکالمة طولانی را بدون احساس سنگینی یا درد دست خود ادامه دهد

تلفن بیسیم تک خط مدل KX-TG3811.

جزییات بیشتر

تلفن بیسیم تک خط مدل KX-TG3811

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

تلفن بیسیم تک خط مدل KX-TG3811

تلفن بیسیم تک خط مدل KX-TG3811

امکان برقراری تماس کنفرانس و مدیریت‌های این چنینی بر روی سیستم پایه به راحتی امکان است که فرد می تواند بدون درگیر کردن خود برای در دست گرفتن گوشی مکالمه‌ای را اغاز کند. همچنین در هنگام نبود برق می‌توان از طریق پایه تماس تلفنی را مدیریت کرد.
طراحی خاص و وزن سبک گوشی بی سیم به فرد کمک می‌کند تا مکالمة طولانی را بدون احساس سنگینی یا درد دست خود ادامه دهد

تلفن بیسیم تک خط مدل KX-TG3811.

مرور خود را بنویسید

تولیدکننده ها