باشگاه استقلال

همکاری با باشگاه استقلال شرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1390مفتخر به همکاری با باشگاه استقلال در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترین متدهای روز دنیا ارائه شده است.

آموزش و پرورش

همکاری با آموزش و پرورش تهرانشرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1390مفتخر به همکاری با آموزش و پرورش تهران در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا ارائه شده است.

باشگاه پرسپولیس

همکاری با باشگاه پرسپولیسشرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1385مفتخر به همکاری با باشگاه پرسپولیس در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا ارائه شده است.

سازمان قضایی

همکاری باسازمان قضایی نیرو های مصلحشرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1386مفتخر به همکاری با سازمان قضایی نیرو های مسلح در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا ارائه…

بیمارستان بقیه الله

همکاری با بیمارستان بقیه الله اعظم(عج)شرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1378مفتخر به همکاری بابیمارستان بقیه الله اعظم (عج) در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا ارائه شده…

کارخانه پرسیل

همکاری با کارخانه پرسیلشرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1389مفتخر به همکاری باکارخانه پرسیل در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا ارائه شده است.

محصولات تبرک

همکاری با شرکت محصولات تبرکشرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1384مفتخر به همکاری با شرکت محصولات تبرک در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا ارائه شده است.

کانون وکلا

همکاری با کانون وکلاشرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1390مفتخر به همکاری با بانک کانون وکلا در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترینمتدهای روز دنیا ارائه شده است.

شرکت هیوندا

همکاری با شرکت هیونداشرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1390مفتخر به همکاری باشرکت هیوندا در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترین متدهای روز دنیا ارائه شده است.

بانک خاورمیانه

همکاری با بانک خاورمیانهشرکت جهان تلفن مرکزی از سال 1390مفتخر به همکاری با بانک خاورمیانه در زمینه نصب و راه اندازی انواع تلفن های سانترال ،دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی وامنیتی بوده است. که خدمات توسط مجرب ترین متخصصین و کارشناسان همراه با بهترین کیفیت و جدیدترین متدهای روز دنیا ارائه شده است.